Tag Archives: סנסריט

תכנית המתאר הסמוייה של הקיום

פורסם במוסף הספרים של ״הארץ״06.07.2014 ״האופנישדות והברהמנות״, תרגם וביאר: דר׳ צחי פרידמן, הוצאת כרמל תכנית–המתאר הסמוייה של הקיום, הזיקה בין העצמי לעולם (בין האיש הקטן שבעין לבין זה שבשמש), גורל האדם לאחר המוות, סיבה ותוצאה, יחסי הגומלין שבין רוח לקול, חלל וחושך, שקט וזרעי שומשום, אחדות הכל, בכל אלה, עוסקות ״האופנישדות והברהמנות״, מן החיבורים הפילוסופים החשובים, הפיוטיים, והעתיקים בעולם. האופנישדות ...

קרא עוד »

© כל הזכויות שמורות לשלומציון קינן