ארכיון חודש: פברואר 2010

מוֹנְסֵרָאט אַבֶּיוֹ – תשוקה

      השיר הזה מובא כאן במקביל לפרסומו בגליון 44 של זוטא DESIG Estimo els teus ulls, les teves mans, la teva boca, el teus cabells, els teus llavis molsuts i càlids.  Els narcisos grocs dins un gerro blau allargat damunt la taula, em miren erts i gentils, elegants, indiferents a la passió desbordada del meu viure. A l’insistent ...

קרא עוד »

© כל הזכויות שמורות לאיתי רון