בננות - בלוגים / / על "מאוחר מדי" לצבי ינאי
רן יגיל

על "מאוחר מדי" לצבי ינאי

מדורי השבועי על פרוזה ישראלית "פייפר קאט" ב"אן-אר-ג'י", אתר "מעריב"

והפעם המדור מתמודד עם הפרוזה של בעל מחשבות – צבי ינאי

http://www.nrg.co.il/online/47/ART2/031/000.html

22 תגובות

 1. ביקורת אמיצה וכתובה יפה בהומור ובשנינות
  כבוד!

 2. הביקורת שלך על הספר של צבי ינאי
  לא במקומה בכלל.
  אתה כותב כמו אחד שהקנאה מדברת מפיו.
  אני לא מבינה למה השתלחת בו
  הוא מפרסם את ספור חיין
  ואתה מעיז להשתלח?

  אני חושבת שאתה אדם קטנוני
  אתה רוצה תשומת לב שלא קיבלת
  בעזרת יצירותיך או אי יצירותיך

  אני חושבת שאתה נבנה על אחרים
  בצורה כביכול שנונה
  אבל היא בעצם זלזול לאינטליגנציה

  אני לא יודעת אם תפרסם את תגובתי

  אבל אתה ממש לא ראוי שיקראו אותך

  פנינה

 3. הביקורת שלך על הספר של צבי ינאי
  לא במקומה בכלל.
  אתה כותב כמו אחד שהקנאה מדברת מפיו.
  אני לא מבינה למה השתלחת בו
  הוא מפרסם את ספור חיין
  ואתה מעיז להשתלח?

  אני חושבת שאתה אדם קטנוני
  אתה רוצה תשומת לב שלא קיבלת
  בעזרת יצירותיך או אי יצירותיך

  אני חושבת שאתה נבנה על אחרים
  בצורה כביכול שנונה
  אבל היא בעצם זלזול לאינטליגנציה

  אני לא יודעת אם תפרסם את תגובתי

  אבל אתה ממש לא ראוי שיקראו אותך

  פנינה

 4. הביקורת שלך על הספר של צבי ינאי
  לא במקומה בכלל.
  אתה כותב כמו אחד שהקנאה מדברת מפיו.
  אני לא מבינה למה השתלחת בו
  הוא מפרסם את ספור חיין
  ואתה מעיז להשתלח?

  אני חושבת שאתה אדם קטנוני
  אתה רוצה תשומת לב שלא קיבלת
  בעזרת יצירותיך או אי יצירותיך

  אני חושבת שאתה נבנה על אחרים
  בצורה כביכול שנונה
  אבל היא בעצם זלזול לאינטליגנציה

  אני לא יודעת אם תפרסם את תגובתי

  אבל אתה ממש לא ראוי שיקראו אותך

  פנינה

 5. הביקורת שלך על הספר של צבי ינאי
  לא במקומה בכלל.
  אתה כותב כמו אחד שהקנאה מדברת מפיו.
  אני לא מבינה למה השתלחת בו
  הוא מפרסם את ספור חיין
  ואתה מעיז להשתלח?

  אני חושבת שאתה אדם קטנוני
  אתה רוצה תשומת לב שלא קיבלת
  בעזרת יצירותיך או אי יצירותיך

  אני חושבת שאתה נבנה על אחרים
  בצורה כביכול שנונה
  אבל היא בעצם זלזול לאינטליגנציה

  אני לא יודעת אם תפרסם את תגובתי

  אבל אתה ממש לא ראוי שיקראו אותך

  פנינה

 6. הביקורת שלך על הספר של צבי ינאי
  לא במקומה בכלל.
  אתה כותב כמו אחד שהקנאה מדברת מפיו.
  אני לא מבינה למה השתלחת בו
  הוא מפרסם את ספור חיין
  ואתה מעיז להשתלח?

  אני חושבת שאתה אדם קטנוני
  אתה רוצה תשומת לב שלא קיבלת
  בעזרת יצירותיך או אי יצירותיך

  אני חושבת שאתה נבנה על אחרים
  בצורה כביכול שנונה
  אבל היא בעצם זלזול לאינטליגנציה

  אני לא יודעת אם תפרסם את תגובתי

  אבל אתה ממש לא ראוי שיקראו אותך

  פנינה

 7. הביקורת שלך על הספר של צבי ינאי
  לא במקומה בכלל.
  אתה כותב כמו אחד שהקנאה מדברת מפיו.
  אני לא מבינה למה השתלחת בו
  הוא מפרסם את ספור חיין
  ואתה מעיז להשתלח?

  אני חושבת שאתה אדם קטנוני
  אתה רוצה תשומת לב שלא קיבלת
  בעזרת יצירותיך או אי יצירותיך

  אני חושבת שאתה נבנה על אחרים
  בצורה כביכול שנונה
  אבל היא בעצם זלזול לאינטליגנציה

  אני לא יודעת אם תפרסם את תגובתי

  אבל אתה ממש לא ראוי שיקראו אותך

  פנינה

 8. הביקורת שלך על הספר של צבי ינאי
  לא במקומה בכלל.
  אתה כותב כמו אחד שהקנאה מדברת מפיו.
  אני לא מבינה למה השתלחת בו
  הוא מפרסם את ספור חיין
  ואתה מעיז להשתלח?

  אני חושבת שאתה אדם קטנוני
  אתה רוצה תשומת לב שלא קיבלת
  בעזרת יצירותיך או אי יצירותיך

  אני חושבת שאתה נבנה על אחרים
  בצורה כביכול שנונה
  אבל היא בעצם זלזול לאינטליגנציה

  אני לא יודעת אם תפרסם את תגובתי

  אבל אתה ממש לא ראוי שיקראו אותך

  פנינה

 9. הביקורת שלך על הספר של צבי ינאי
  לא במקומה בכלל.
  אתה כותב כמו אחד שהקנאה מדברת מפיו.
  אני לא מבינה למה השתלחת בו
  הוא מפרסם את ספור חיין
  ואתה מעיז להשתלח?

  אני חושבת שאתה אדם קטנוני
  אתה רוצה תשומת לב שלא קיבלת
  בעזרת יצירותיך או אי יצירותיך

  אני חושבת שאתה נבנה על אחרים
  בצורה כביכול שנונה
  אבל היא בעצם זלזול לאינטליגנציה

  אני לא יודעת אם תפרסם את תגובתי

  אבל אתה ממש לא ראוי שיקראו אותך

  פנינה

 10. הביקורת שלך על הספר של צבי ינאי
  לא במקומה בכלל.
  אתה כותב כמו אחד שהקנאה מדברת מפיו.
  אני לא מבינה למה השתלחת בו
  הוא מפרסם את ספור חיין
  ואתה מעיז להשתלח?

  אני חושבת שאתה אדם קטנוני
  אתה רוצה תשומת לב שלא קיבלת
  בעזרת יצירותיך או אי יצירותיך

  אני חושבת שאתה נבנה על אחרים
  בצורה כביכול שנונה
  אבל היא בעצם זלזול לאינטליגנציה

  אני לא יודעת אם תפרסם את תגובתי

  אבל אתה ממש לא ראוי שיקראו אותך

  פנינה

 11. הביקורת שלך על הספר של צבי ינאי
  לא במקומה בכלל.
  אתה כותב כמו אחד שהקנאה מדברת מפיו.
  אני לא מבינה למה השתלחת בו
  הוא מפרסם את ספור חיין
  ואתה מעיז להשתלח?

  אני חושבת שאתה אדם קטנוני
  אתה רוצה תשומת לב שלא קיבלת
  בעזרת יצירותיך או אי יצירותיך

  אני חושבת שאתה נבנה על אחרים
  בצורה כביכול שנונה
  אבל היא בעצם זלזול לאינטליגנציה

  אני לא יודעת אם תפרסם את תגובתי

  אבל אתה ממש לא ראוי שיקראו אותך

  פנינה

 12. הביקורת שלך על הספר של צבי ינאי
  לא במקומה בכלל.
  אתה כותב כמו אחד שהקנאה מדברת מפיו.
  אני לא מבינה למה השתלחת בו
  הוא מפרסם את ספור חיין
  ואתה מעיז להשתלח?

  אני חושבת שאתה אדם קטנוני
  אתה רוצה תשומת לב שלא קיבלת
  בעזרת יצירותיך או אי יצירותיך

  אני חושבת שאתה נבנה על אחרים
  בצורה כביכול שנונה
  אבל היא בעצם זלזול לאינטליגנציה

  אני לא יודעת אם תפרסם את תגובתי

  אבל אתה ממש לא ראוי שיקראו אותך

  פנינה

 13. הביקורת שלך על הספר של צבי ינאי
  לא במקומה בכלל.
  אתה כותב כמו אחד שהקנאה מדברת מפיו.
  אני לא מבינה למה השתלחת בו
  הוא מפרסם את ספור חיין
  ואתה מעיז להשתלח?

  אני חושבת שאתה אדם קטנוני
  אתה רוצה תשומת לב שלא קיבלת
  בעזרת יצירותיך או אי יצירותיך

  אני חושבת שאתה נבנה על אחרים
  בצורה כביכול שנונה
  אבל היא בעצם זלזול לאינטליגנציה

  אני לא יודעת אם תפרסם את תגובתי

  אבל אתה ממש לא ראוי שיקראו אותך

  פנינה

 14. הביקורת שלך על הספר של צבי ינאי
  לא במקומה בכלל.
  אתה כותב כמו אחד שהקנאה מדברת מפיו.
  אני לא מבינה למה השתלחת בו
  הוא מפרסם את ספור חיין
  ואתה מעיז להשתלח?

  אני חושבת שאתה אדם קטנוני
  אתה רוצה תשומת לב שלא קיבלת
  בעזרת יצירותיך או אי יצירותיך

  אני חושבת שאתה נבנה על אחרים
  בצורה כביכול שנונה
  אבל היא בעצם זלזול לאינטליגנציה

  אני לא יודעת אם תפרסם את תגובתי

  אבל אתה ממש לא ראוי שיקראו אותך

  פנינה

 15. הביקורת שלך על הספר של צבי ינאי
  לא במקומה בכלל.
  אתה כותב כמו אחד שהקנאה מדברת מפיו.
  אני לא מבינה למה השתלחת בו
  הוא מפרסם את ספור חיין
  ואתה מעיז להשתלח?

  אני חושבת שאתה אדם קטנוני
  אתה רוצה תשומת לב שלא קיבלת
  בעזרת יצירותיך או אי יצירותיך

  אני חושבת שאתה נבנה על אחרים
  בצורה כביכול שנונה
  אבל היא בעצם זלזול לאינטליגנציה

  אני לא יודעת אם תפרסם את תגובתי

  אבל אתה ממש לא ראוי שיקראו אותך

  פנינה

 16. הביקורת שלך על הספר של צבי ינאי
  לא במקומה בכלל.
  אתה כותב כמו אחד שהקנאה מדברת מפיו.
  אני לא מבינה למה השתלחת בו
  הוא מפרסם את ספור חיין
  ואתה מעיז להשתלח?

  אני חושבת שאתה אדם קטנוני
  אתה רוצה תשומת לב שלא קיבלת
  בעזרת יצירותיך או אי יצירותיך

  אני חושבת שאתה נבנה על אחרים
  בצורה כביכול שנונה
  אבל היא בעצם זלזול לאינטליגנציה

  אני לא יודעת אם תפרסם את תגובתי

  אבל אתה ממש לא ראוי שיקראו אותך

  פנינה

 17. הביקורת שלך על הספר של צבי ינאי
  לא במקומה בכלל.
  אתה כותב כמו אחד שהקנאה מדברת מפיו.
  אני לא מבינה למה השתלחת בו
  הוא מפרסם את ספור חיין
  ואתה מעיז להשתלח?

  אני חושבת שאתה אדם קטנוני
  אתה רוצה תשומת לב שלא קיבלת
  בעזרת יצירותיך או אי יצירותיך

  אני חושבת שאתה נבנה על אחרים
  בצורה כביכול שנונה
  אבל היא בעצם זלזול לאינטליגנציה

  אני לא יודעת אם תפרסם את תגובתי

  אבל אתה ממש לא ראוי שיקראו אותך

  פנינה

  • פנינה, אני מבין שאת נסערת, אבל מספיק ללחוץ רק פעם אחת והתגובה צצה. לא צריך יותר. כל טוב, רן יגיל.

השאר תגובה

כתובת המייל שלך לא תפורסם באתר. שדות חובה מסומנים ב *

*


*

© כל הזכויות שמורות לרן יגיל