Tag Archives: דחפים

דפנה שם טוב // הדחפים המניעים את חיינו

הדחפים המניעים את חיינו – דפנה שם טוב מעבר לחוויה, על המורכבות של הדחפים שלנו והאופן בו הם מניעים אותנו לכל אדם יש דחפים. המקור של הדחפים הוא בלא מודע שלנו. הדחפים יכולים להיות שונים מאדם לאדם, אך יש דחפים שמשותפים לכל בני האנוש. דחפים אלו הם: -דחפי מין – דחפי הישרדות (רעב, רצון בקורת גג) – דחפים הקשורים לרצון ...

קרא עוד »

© כל הזכויות שמורות לdafnashemtov