ארכיון חודש: מרץ 2018

על המדרכות

על המדרכות רשמתי מודעות אבל ודברם הכואב נספג בסאון העיר השוקקת.   כל שעבר על פני באותו יום דרך בלי-זדון על מודעות האבל והכפיש בלי-זדון את אבלי אשר כוסס בחוץ.   חטאתי לאמת בצחקי לאנשים ובהאירי להם פנים כמו חשמל צהוב בסוף לילות הקיץ,   לו חזיתי מראש הייתי תוחם את המדרכות במשוכות ברזל.

קרא עוד »

© כל הזכויות שמורות ליהודה ויצנברג ניב