Monthly Archives: יוני 2017

ערב פורים

הירח מלא והאוויר מלא שירים דתיים וקולות של ילדים וילדים בבגדים מבריקים וכמיהה אוי האוויר נוטף כמיהה אוי האוויר חם וסמיך מרוב כמיהה בערב פורים מרוב כמיהה סמיכה חמה מתקתקה חמצמצה אוי האוויר נוטף אוי הגופים נוטפים נוטפים מיצים אוי האוויר חמוץ מרוב מיצי גוף סמיכים דביקים צמיגיים אין להם דרך ואין להם מוצא נדבקים בתעלותיהם סותמים את התעלות את ...

Read More »

מדיטציה: שלושה רגעים

*** הימים האלה, הו כן, הימים האלה, הו, הימים בדיוק, בדיוק הימים האלה, כן, הו כן, בדיוק, בדיוק עליהם אני מצביעה בדיוק עליהם אני מדברת מתחתיהם בדיוק אני זוחלת, חופרת, נאבקת להשתחרר מלפיתתם נואשת, ואלה בדיוק הימים האלה, שלא נשמעו לנו שלא נשמעו לי שלא נשמעו לאיש וחרישיים כשלג צנחו בקול חבטה רך של מזרן קברו אותי תחתם. הו בדיוק, ...

Read More »

אחרי הגשם

השביל נוצץ באור פנסים השביל מתפתל על האבנים קו זהיר ודק, ובסופו   רסיסים של צדף עדין, קונכייה בצבעי אדמה שקועים בתוך עיסה צמיגית גם היא בצבעי אדמה גם היא נוצצת.    

Read More »

© כל הזכויות שמורות לחבצלת שפירא