Monthly Archives: מאי 2016

אז לאן מועדות פני עכשיו

אז לאן מועדות פני עכשיו כשקרעתי אותך ממני והשאריות ממשיכות לפרפר הגוף שלי צמא אותך     יוצאת החוצה לעיר הצבעונית הפתיינית להיות כמוה לחטוף לא לצפות לכלום לא לשמור אמונים

Read More »